Deanu ja Várjjat museasiida
Tana og Varanger museumssiida
Várjjat Sámi Musea
Varanger Samiske Museum
Deanu Musea
Tana Museum / Teno museo
Ä´vv Saa´mi mu´zei
Ä´vv Skoltesamisk museum
Saviomusea
Saviomuseet
 

Juovllat 2016
Maŋimuš rabas beaivi ovdal juovllaid lea juovlamánu 23.b tii 10-15 Vuosttas rabas beaivi maŋŋá juovllaid lea ođđajagimánu 4.b tii. 10-15 Gaskavahku 21.12 doallat rabas tii. 10-19, mii guossuhat káfe ja gottá, boađe fitnat! Mii sávvat buohkaide ráfálaš juovllaid ja buorre ođđa jagi!
Mii váldit juovlaluomu, ja maŋimuš rabas beaivi museas lea 23.12 tii 10-15.
Ja rahpat fas ođđajagemánu 4.b tii. 10-15
 
Juovlamánu 21. B doallat rabas 10-19, ja mii guossuhat káfe ja gottá!

Musea rahpan áiggit muđui lea vuossárga- bearjadat tii. 10-15

Mii sávvat buohkaide ilolaš juovllaid ja buorre ođđa jagi!


Almmuhan: 21.12.2016 av Elle Smuk