Deanu ja Várjjat museasiida
Tana og Varanger museumssiida
Várjjat Sámi Musea
Varanger Samiske Museum
Deanu Musea
Tana Museum / Teno museo
Ä´vv Saa´mi mu´zei
Ä´vv Skoltesamisk museum
Saviomusea
Saviomuseet
Ansatte

Museumsleder
Ingvild Marie Bjørnå Pettersen
tlf. 952 62 153
ingvild.pettersen@dvmv.no
 
Sentralbord/møterom/museumsbutikk/turistinfo
Jonas Johnsen 
tlf. 952 62 155
vsm-info@dvmv.no / jonas.johnsen@dvmv.no
 
Konservator/formidler
Jorunn Jernsletten
tlf. 952 62 154/ 481 44 588
jorunn.jernsletten@dvmv.no

Håndverker
Roger Persson
tlf. 952 62 156 / 942 95 064
roger.persson@dvmv.no
 
Samiskspråklig formidler, i permisjon frem til juni 2022
Elle Smuk
tlf. 952 62 150
elle.smuk@dvmv.no 

 
Administrasjon Tana og Varanger museumssiida:
Direktør Mariann Wollmann Magga 
tlf. 952 62 152
mariann.magga@dvmv.no

 
Økonomikonsulent Sara Sveen Smuk, i permisjon frem til vår 2022
tlf. 414 56 127
sara.smuk@dvmv.no