Deanu ja Várjjat museasiida
Tana og Varanger museumssiida
Várjjat Sámi Musea
Varanger Samiske Museum
Deanu Musea
Tana Museum / Teno museo
Ä´vv Saa´mi mu´zei
Ä´vv Skoltesamisk museum
Saviomusea
Saviomuseet

Båter i Nesseby
Basken

Båten som ble brukt i Nesseby og Tana var basken. Basken er en lokal samisk båt som ble brukt på innsjøer, elver og på fjorden. Basken ble rodd til den nærmeste fiskegrunna fra gården for å sette ut eller røkte line, garn eller bare for å dorge sei. Den var lettrodd, lett og enkel å trekke opp på land. Detter var viktig fordi i Nesseby kommune langs Varangerfjorden er det ingen naturlige havner. Basken som ble bygd i Tana ble kalt Deanu-báska.

Nordlandsbåten
I Nesseby brukte man nordlandsbåter til å seile til vårtorskefiske i Kiberg og Vardø. Båtstørrelsene Nessebyværingene seilte med var åttring og treroring. Man brukte råseil før man gikk over til å bruke sneseil med klyvert og fokk. På samisk kalles nordlandsbåter gárbbis.
Etter 2.verdenskrig gikk både basken og nordlandsbåten ut av bruk, og ble erstattet av sjarken.

På 20-tallet begynte noen å bruke motor. I stedet for bask brukte man nå sjekta og spissa som også er små robåter. I Nesseby brukte man bare småbåter som kunne trekkes opp på land. Det fantes ingen naturlig havn her før på 70-tallet. Lenger ut i Varangerfjorden brukte man større skøyter.

Basken
Når man dro til fjells for å fiske i vannene lå det gjerne en bask klar, trukket opp på land forrige gang man fisket. Basken egnet seg ikke til å seile med. Før 2.verdenskrig var de mange i Nesseby som hadde bask. Fjordbasken hadde 3-4 sidebord, var avrundet foran og bak, ganske brei og kunne ha forskjellig lengde.
Basken ble ofte bygd i Tana der det var furuskog for eksempel i Utsjok eller Skiippagurra. Man kalte denne båttypen for Deanu-báska.

Nordlandsbåten
Dette var båter de kjøpte i Vardø eller Kiberg, og de ble bygd i Saltdalen eller Rana. Åttringen hadde hus bak, en løfting. Åttringen var den største, men alle ble bygd over samme mal og kunne ros med.

Sneseilet er bedre å krysse mot vinden med enn råseilet. Råseilet var tungvint å håndtere når det blåste opp.

Å dra ut til Kiberg om våren for å fiske loddetorsk, áhpeguolli på nordsamisk, var et tradisjonelt innslag i Nessebyfiskernes næringssyklus og går helt tilbake til middelalderen. De hadde gjerne faste leveringsavtaler til en av fiskekjøperne i Kiberg, en tradisjon som fortsatte helt til 1960-tallet. Mot å levere fast host en kjøper kunne de bo på fiskekjøperens rorbu og noen ganger låne eller leie en båt. Hvis fisket var godt inne i fjorden dro ikke Nessebyfiskerne til Kiberg. Men hvis det var dårlig fiske inne i fjorden dro de i april og mai. Kvinner og barn kunne bli med, de grov i makkfjæra etter agn og egna line. I pomorhandelens tid kunne de dra tilbake på sommeren for å fiske til pomorene.


Les mer
17.07.2020

Sommersesongen er i gang på Mortensnes!
Vi har nå fått klarsignal om at den nye parkeringsplassen på Mortensnes er klar til bruk. Det vil fremdeles være noe anleggsvirksomhet i området rundt museet, men vi starter sommersesongen fra og med 24. juni, og holder åpent fra 10.00 – 16.00 alle dager (ma.-søn).
Vi ønsker alle hjertelig velkommen til et besøk i utstillingen, en vandring i det flotte kulturminneområdet eller å slå av en prat med kaffe og vafler.

Vi minner samtidig om smitteverntiltakene ved museet:
Alle som besøker museet må registrere seg på forhånd eller ved ankomst, for å muliggjøre smittesporing. Vask hender/håndspriting før og etter besøket. Hold minst en meters avstand til hverandre og til museets ansatte. Betaling i museumsbutikken skjer som hovedregel ved bruk av kontaktløse løsninger, som bankkort.
Maksimalt 15 personer kan være inne på museet om gangen. Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand kan ikke besøke museet.

Les mer
23.06.2020

Sommersesongen er i gang!
Fra mandag 15. juni til 16.august starter den offisielle sommersesongen på Varanger Samiske Museum. Det betyr at museet har åpent fra mandag til søndag, klokken 9.30-16.30.

Mortensnes kulturminneområde vil åpne så snart den nye parkeringsplassen og området rundt museet står ferdig. Vi vil komme med mer informasjon når det nærmer seg.

BURES BOAHTIN - VELKOMMEN!


Les mer
12.06.2020

Gjør et digitalt museumsbesøk
I disse koronatider begynner vel de fleste av oss å bli godt bevandret i den digitale verden. Så hva med å gjøre et digitalt museumsbesøk? I DigitaltMuseum.no er det ingen reiserestriksjoner, og du kan fritt besøke flere av landets museer. Målet med DigitaltMuseum er at museenes samlinger skal være lett tilgjengelig for alle interesserte, uavhengig av tid og sted. Følg linken og ta et besøk!
Les mer
29.05.2020

Velkommen tilbake til Varanger Samiske Museum!
22.05.2020
 
Duodji
15.05.2020
 
Vår i Varanger
08.05.2020
         
Fra bellinger til Bali barbersepe
05.05.2020
  Varanger Samiske Museum fortsatt stengt
20.04.2020
  Varanger årbok ønsker artikler
25.03.2020
         
Vi ønsker alle en riktig god påske! Buorit beassážat buohkaide!
06.04.2020
  Varanger Samiske Museum holder stengt for publikum. 16. mars -17. april 2020.
16.03.2020
  Åpen kafé
11.03.2020
         
Temadag om belter og skobånd
14.01.2020
 
Temalørdag 11.1. Perlekjeder i Varanger
06.01.2020
 
Ledig vikariat som museumsleder
20.12.2019
         
   
         
   
         

Logg inn ČálliidAdmin