Deanu ja Várjjat museasiida
Tana og Varanger museumssiida
Várjjat Sámi Musea
Varanger Samiske Museum
Deanu Musea
Tana Museum / Teno museo
Ä´vv Saa´mi mu´zei
Ä´vv Skoltesamisk museum
Saviomusea
Saviomuseet


VuonnamárkanatVuonnamárkanat er et salgsmarked som finner sted årlig på en lørdag i overgangen mellom august og september. Det har sine røtter i det historiske "Varanger Marked" som går tilbake til middelalderen. Det moderne Vuonnamárkanat startet i 2005 som et samarbeid mellom Varanger Samiske Museum og Isak Isak Saba Senteret, Nesseby kommune. Utgangspunktet var ønsket om å få tak i lokale matvarer som man ikke sanker eller produserer selv, som sopp, bær, fisk og kjøtt. Markedet har utviklet seg til å bli et lokalt, regionalt og internasjonalt møtested for styrking av samisk identitet - og ikke minst et møtested for salg og kjøp av kortreiste og håndproduserte varer.

Julekort fra VSMVSM har knipset bilder til julekort i en årrekke. Her er ulike årganger museumsansatte i julestemning - arrangert i eller ved noe som har vært aktuelt på det tidspunktet, eller på et nytt kreativt sted i eller ved museet. :-)

Kongeparets besøk 18. juni 2015Kongeparet gjestet Varanger Samiske Museum i forbindelse med sitt offisielle besøk til Nesseby 18. juni, som avslutning på sitt Finnmarksbesøk 2015.